Composability through multiple inheritance

Original Polish Title: Kompozycja poprzez wielokrotne dziedziczenie

note:: Talk is in English, but title and description were in Polish

Description

Jednym z momentów zwrotnych w historii było wprowadzenie produkcji półfabrykatów. Poprzez tworzenie prostych komponentów, które integruje się później w złożone produkty, producenci są w stanie budować szybciej i taniej, osiągając lepszą jakość. W tej opowieści programisty o sercu inżyniera opisuję, jak używam mechanizmu wielokrotnego dziedziczenia dostępnego w Pythonie, by realizować tę rzeczywistość przemysłową w kodzie źródłowym. Przykłady bazują głównie na Django, jego ORM, formularzach i klasowych widokach. Jednakże zasady, które opisuję, są ogólne. W trakcie wykładu wspominam o sposobach implementacji komponowalnych modeli abstrakcyjnych, a także mixinów do formularzy i widoków. Tłumaczę, jak to podejście tworzy czytelne i zarządzalne idiomy, wraz z ich plusami i minusami. Zakończę podsumowując moje doświadczenia z próbą stworzenia biblioteki ściśle reużywalnych komponentów.

This is a talk on composition

Act I: Exposition

 • You can use legos to build small things and yet also to build big things.
 • Lego blocks do have the composability feature
 • To make components work, you need to have a framework that embodies compositionality.
 • UNIX pipes are a good example:
 • Composition isn’t a science, it’s an art
 • Programming done well is art. Programming done badly is trash
 • Jamie Zawinksi: You can have a string that describes things accurately, or you can have a string that describes things accurately with flair

Note

According to Lucasz, the owner of Lego stole the invention from someone else and patented it, and made a fortune. The actual inventor died of grief.

Act II: Rising Action

 • If you use old-style style classes, you’re going to have a bad time.

MRO

>>> class A(object):
  pass
...
...
>>> A.mro()
[<class '__main__.A'>, <type 'object'>]

Thoughts on the diamond problem

>>> class A(object): pass
>>> class B(object): pass
>>> class AB(A,B): pass
>>> class BA(B,A): pass
>>> class C(D, AB): pass
>>> class D(A): pass
 • Python has a definition of how to resolve the diamond problem in multiple inheritance.

  • Python has cooperative inheritance
  • In our example, you have to carefully watch how things are constructed

Super was designed to solve this problem

But it failed. It’s only useful in limited cases and can fool you.

class D(A):
  def __init__(self):
    super(D, self).__init__(arg_a='d')
 • Don’t omit super(c, self).__init__() even if your base class is object
 • Don’t assume you know what arguments you are going to get
 • Dont’ assume you know what arguments you should pass to super

Warning: If you mix ClassName.__init__() and super your are going to have a bad time.

Django ORM as a diamond pattern case study

Act III: Example

 • Use base classes in Django models is a good way to have easily maintained code. Examples:

  • EditorTrackable is a Model base that handles not just who can edit data, but also handles cascading deletes elegantly.

  • TimeTrackable is a model that tracks when something was created/deleted. Includes the following:

   • Created
   • Modified
   • cache_version is an field that tracks which cached version is being displayed
 • By composing his models on many projects via Abstract Models, he can test each reused abstract model extensively and repeatedly.